قیمت مبل راحتی و استیل

⇓سایت در حال به روز سانی میباشد ……….

بازدید کنندگان گرامی برای دریافت مدل های جدید از طریق تلگرام به                              شماره ۰۹۱۲۰۳۱۷۷۸۵

پیام ارسال نمایید 
ادرس فروشگاه راه آهن جوادیه اول بیست متری جوادیه فروشگاه مبل ایران 

 

بازدید کنندگان گرامی توجه داشته باشید که قیمت تولیدات بالای تصویر قید شده است ……….

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

ال مدل پانی همراه با لاو ست نه نفره  قیمت دومیلیون هفتصد 

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

مبل بافت هفت نفره به همراه جلو مبلی عسلی قیمت پنج میلیون

مدل افسون هفت نفره به همراه جلو مبلی عسلی قیمت پنج میلیون پانصد 

photo_2016-12-29_23-57-31

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

 

مدلشزلون تکی قیمت دو میلیون دویست 

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

مدل کارول هفت نفره سه میلیون 

photo_2016-12-30_00-05-28

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

مدل ال شبکه ای ۹ نفره قیمت۴۳۰۰۰۰۰تومان چهار میلیون دویست کلاف فلزی چوب روس ۲۴ ماه ضمانت 

photo_2016-03-24_21-16-58

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

مدل سناتور ۹ نفره چوب سوپر راش قیمت هفت میلیون دویست


photo_2016-08-06_23-19-46

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

مدل سلطان نه نفره قیمت ۱۶ میلیون تومان 

photo_2016-12-30_00-25-57

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

مدل  پیچگی  ۹ نفره قیمتهفت میلیون سیصد 

photo_2016-08-06_23-11-32

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

مدل لگنی هفت نفره دو میلیون هشتصد 

 

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

مبل الدرادو  ۷ نفره مدل  قیمت ۲۹۰۰۰۰۰تومان دو میلیون نهصد 

photo_2016-03-24_21-14-58

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

مبل هفت نفره مدل پانیز با جلو مبلی باکس دار قیمت سه میلیون پانصد 

photo_2016-03-24_21-10-40

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

مدل شل نه نفره قیمت پنج میلیون تومان 

photo_2016-12-30_00-35-25

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

مدل سلطان ۹ نفره چوب راش قیمت ۹۰۰۰۰۰۰نه میلیون تومان 

photo_2016-03-21_21-24-01

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

مدل فیونا ۹ نفره چوب راش قیمت ۹۸۰۰۰۰۰ نه میلیون هشتصد 

 

photo_2016-05-09_21-41-32

photo_2016-12-30_00-17-49

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

مدل الماس هفت نفره شش میلیون 

photo_2016-12-30_00-38-02

 

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

مدل گاسو نه نفره به همراه جلو مبلی عسلی قیمت نه میلیون پانصد

⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓

مدل سالسا ۷ نفره به همراه جلو مبلی قیمت دو میلیون هفتصد 

photo_2016-08-06_23-41-58

 مدل پارمیس ۷نفره قیمت سه میلیون هشتصد

مدل لوبیایی هشت نفره قیمت سه میلیون صد 

photo_2016-08-06_23-08-03

مدل مارتا هفت نفره سه میلیون تومان 

photo_2016-08-06_23-09-03

photo_2016-01-14_21-48-50

چند نمونه از سرویس خواب های سلطنتی

سرویس خواب مدل سما قیمت چهار میلیون هشتصد   چوب راش

photo_2016-05-09_21-30-33

سرویس خواب مدل اسما چوب راش قیمت چهار میلیون پانصد photo_2016-05-09_21-30-29سرویس خواب مدل رز قیمت چهار میلیون تومان 

photo_2016-05-09_21-29-16

ست کامل مدل جام قیمت دو میلیون هفتصد 

photo_2016-05-12_01-25-44

برای دیدن مدل های بیشتر به اینستاگرام ما مراجعه فرمایید 

@-mobliran2 ایدی اینستاگرام 

مشتریان گرامی میتوانند از طریق

شماره های تماس گروه با ماارتباط برقرار کنند

شماره واحد فروش ۰۹۱۲۰۳۱۷۷۸۵

مشاوره وطراحی۰۹۱۲۰۳۱۷۷۸۹

واحد مشاوره ۰۹۳۵۵۶۵۸۲۲۱

شماره واحد شکایات۰۹۱۹۱۳۵۳۷۹۷

یا از طریق وایبر با شماره ۰۹۱۲۰۳۱۷۷۸۵

و در لاین مبل ایران۲

در خدمت شما عزیزان میباشیم

با سپاس از بازدید شما

ادرس فروشگاه :

 

(گروه تولیدی مبل ایران ۲)

این گروه در راستای حمایت از استفاده کنندگان “مشتریان”خریداران مبلمان وتولیدات داخلی جهت حذف واسطه ها”دلالان سودجو اقدام به تاسیس و راه اندازی سایت فروش مستقیم تولیدات خود نموده است .

که این امر باعث میگرددقیمت تولیدات عرضه شده درسایت (گروه تولیدی مبل ایران ۲)غیر قابل رقابت بوده و بین ۱۰الی۲۰درصد ارزانتر از سایر عرضه کنندگان تقدیم به متقاضیان عزیزگردد.

 

قابل ذکر است :که خریداران و مشتریان ارجمند قبل از سفارش محصول مورد نظر خود میتوانند با کارشناسان فروش محصولات متنوع ما را در مورد کیفیت “نوع چوب”وپارچه و مصالح مربوطه و همچنین زمان تحویل و خدمات پس از فروش (( گروه تولیدی مبل ایران ۲))مشاوره نموده و بهترین و منطقی ترین تصمیم را اتخاذ نماید .

۲۰۱۵۰۷۰۱_۱۸۵۸۰۵DSC09740

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *